Maatschappelijk bewust en betrokken

Van Hal is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu, procesbeheersing, klimaatbeheersing en duurzaamheid. Het bedrijf zet zich beleidsmatig en in praktische zin actief in om invloeden op bijvoorbeeld het milieu te beperken. Dit doen we onder meer door samen zo veel mogelijk een wegwerpcultuur te voorkomen door waar mogelijk apparatuur te repareren en opnieuw te gebruiken. Wij recyclen alle soorten communicatiemiddelen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan verschillende goede doelen. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van groene stroom en wordt ons wagenpark stapsgewijs vervangen door elektrisch aangedreven auto’s.

Korte en lange termijn

Van Hal heeft zichzelf zowel korte als lange termijndoelstellingen gesteld wat betreft energie- en klimaatbescherming, duurzame verpakkingen, recycling en waterbeleid. Het terugdringen van het energie- en waterverbruik en bijdragen aan oplossingen voor een duurzaam beter milieu zijn onderwerpen die bij ons hoog op de agenda staan.

Ondersteuning van sport en cultuur

De maatschappelijke betrokkenheid van Van Hal geldt ook voor culturele en sportieve activiteiten.
Het bedrijf ondersteunt, zowel met financiële middelen als met kennis en apparatuur, diverse (lokale/regionale) initiatieven waaronder de Gildefeesten, Voetbalvereniging SO Soest en de Sylvester Cross.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij zijn ons uitermate bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu, klimaatbeheersing en duurzaamheid en handelen daar ook naar.